Natuurkunde

7. Oefenopgave: x,t <> v,t diagram (1)

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze natuurkunde video bestaat uit een opgave over een x,t- en v,t-diagram. In de opgave laten we zien hoe je de snelheid van een hardloper kunt aflezen in verschillende grafieken. Gebruik deze oefenopgave om je eigen kennis over dit onderwerp te testen!

Constante snelheid

Een voorwerp beweegt zich met een constante snelheid wanner de snelheid (v) groter is dan 0 en de resulterende kracht (F0) = 0

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Versnelling

De toename in snelheid van een voorwerp per eenheid van tijd

V,t-grafiek

Een grafiek waarin de snelheid en de tijd wordt weergeven

X,t-grafiek

Een grafiek waarin de plaats en de tijd wordt weergeven

Helling

Een schuin oplopend of aflopend vlak op straat of in een landschap

Snelheid

Hoeveel afstand je aflegt in een bepaalde tijdseenheid

Verplaatsing

De korste afstand tussen het beginpunt en het eindpunt

Diagram

Een grafische voorstelling waarin gegevens van minimaal twee grootheden af te lezen zijn, die een bepaald verband met elkaar hebben

Oppervlakte

Geeft de grootte van een tweedimensionaal object aan. Om de oppervlakte te berekenen doe je lengte x breedte

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1: Kracht en beweging

B2: Energie en wisselwerking

B3: Cirkelbewegingen en middelpuntzoekende kracht

B4: Zonnestelsel en heelal