Natuurkunde

9. Oefenopgave: v,t-diagram: hokjes tellen

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip voor natuurkunde bespreken we de v,t-diagram aan de hand van een opgave. We leggen uit hoe je gegevens kunt aflezen uit een grafiek die niet uit rechte lijnen bestaat. Je kunt deze video gebruiken om te achterhalen hoe goed je dit onderwerp al beheerst.

Constante snelheid

Een voorwerp beweegt zich met een constante snelheid wanner de snelheid (v) groter is dan 0 en de resulterende kracht (F0) = 0

Versnelling

De toename in snelheid van een voorwerp per eenheid van tijd

V,t-grafiek

Een grafiek waarin de snelheid en de tijd wordt weergeven

Diagram

Een grafische voorstelling waarin gegevens van minimaal twee grootheden af te lezen zijn, die een bepaald verband met elkaar hebben

Helling

Een schuin oplopend of aflopend vlak op straat of in een landschap

Oppervlakte

Geeft de grootte van een tweedimensionaal object aan. Om de oppervlakte te berekenen doe je lengte x breedte

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Snelheid

Hoeveel afstand je aflegt in een bepaalde tijdseenheid

Verplaatsing

De kortste afstand tussen het beginpunt en het eindpunt

B1: Kracht en beweging

B2: Energie en wisselwerking

B3: Cirkelbewegingen en middelpuntzoekende kracht

B4: Zonnestelsel en heelal