Natuurkunde

1. Energie

Gegeven door:
Felix Kuyken
Beschrijving Begrippen

In deze video behandelen we eerst wat energie nou precies is. Daarna gaan we het hebben over de verschillende soorten energie die je voor je toetsen en eindexamen moet weten. Tot slot behandelen we het omzetten van verschillende soorten energie en wat je hierover moet onthouden.

Energie

De mogelijkheid om arbeid te verrichten, of ruimer: de mogelijkheid om verandering te bewerkstelligen.

Elektrische energie

Potentiële energie ten gevolge van een lading of elektrisch veld

Wet van behoud van energie

Universele natuurwet waarin energie kan worden omgezet van de ene vorm in de andere. De totale energie in een gesloten systeem blijft altijd gelijk.

Zwaarte energie en gravitatie energie

Energie die een voorwerp heeft ten gevolge van zijn massa en hoogte of afstand ten opzichte van een referentiepunt (meestal de aarde).

Kinetische energie

Een vorm van energie, ook wel bewegingsenergie genoemd.

Potentiële energie

Energie van een voorwerp ten gevolge van haar positie ten opzichte van een ander object.

Veerenergie

Energie die een voorwerp heeft dankzij haar positie ten opzichtte van een ontspannen toestand.

B1: Kracht en beweging

B2: Energie en wisselwerking

B3: Cirkelbewegingen en middelpuntzoekende kracht

B4: Zonnestelsel en heelal