Natuurkunde

11. Rendement

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze natuurkunde video over arbeid en energie bespreken we het begrip rendement. De kennisclip bestaat uit een uitleg van de theorie. Wat is rendement bijvoorbeeld, en wanneer spreken we van 'verloren energie'? Deze en andere vragen worden hier besproken.

Arbeid

Bij bewegingen wordt de ene energiesoort omgezet in een andere energiesoort. Daarbij spelen de krachten op een voorwerp een belangrijke rol, doordat ze arbeid verrichten

Energie

Een fysische grootheid die uitdrukt in hoeverre een systeem arbeid kan verrichten of warmte kan produceren. De eenheid van energie is Joule (J)

Energiebehoud

Bij elke energieomzetting blijft de totale hoeveelheid energie behouden. Dit noemen we de wet van behoud van energie. In de vorm van een formule is deze wet te schrijven als:  𝑬𝐭𝐨𝐭,𝐢𝐧 = 𝑬𝐭𝐨𝐭,𝐮𝐢𝐭. In deze formule zijn 𝐸tot,in en 𝐸tot,uit de totale hoeveelheid energie (in J) die de energieomzetter in gaat en uit komt

Rendement

Het rendement van een energieomzetter geeft aan welk deel van de omgezette energie wordt geleverd in de vorm van nuttige (of gewenste) energie: 𝜼 = 𝑬𝐧𝐮𝐭𝐭𝐢𝐠/ 𝑬𝐢𝐧 In deze formule is 𝜂 het rendement (zonder eenheid), 𝐸nuttig de geleverde nuttige energie (in J) en 𝐸in de omgezette energie (in J) 

Stookwaarde

Hoeveel joule aan chemische energie er in een kubieke meter van een bepaalde brandstof zit

Joule

De internationale eenheid van energie

Nuttige energie

Het deel van de energie dat daadwerkelijk voor het primaire gebruiksdoel wordt gebruikt

Verloren energie

Een energievorm die een apparaat produceert, waarvoor de energie niet primair bedoeld is. Denk bijvoorbeeld aan dat een lamp naast licht ook warmte produceert. Deze energie is niet nuttig

Wet van behoud van energie

De totale hoeveelheid energie blijft altijd gelijk

B1: Kracht en beweging

B2: Energie en wisselwerking

B3: Cirkelbewegingen en middelpuntzoekende kracht

B4: Zonnestelsel en heelal