Natuurkunde

8. Oefenopgave: kogeltje in een goot

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

We gaan in deze video met uitleg voor natuurkunde verder met een andere complexe opgave. Dit keer gaat het over een kogeltje in een goot, waarvan we de snelheid gaan berekenen.

Arbeid

Bij bewegingen wordt de ene energiesoort omgezet in een andere energiesoort. Daarbij spelen de krachten op een voorwerp een belangrijke rol, doordat ze arbeid verrichten

Energie

Een fysische grootheid die uitdrukt in hoeverre een systeem arbeid kan verrichten of warmte kan produceren. De eenheid van energie is Joule (J)

Energiebalans

Geeft de verhouding weer tussen de energie die ergens ingestopt wordt en de energie die het oplevert

Wrijvingsarbeid

Bij bewegen met een constante snelheid is een voorwaartse kracht nodig om de beweging in stand te houden, tegen de tegenwerkende wrijvingskrachten in. De geleverde energie wordt omgezet in een andere energiesoort: warmte

Zwaarte-energie

Een voorwerp dat is opgetild heeft energie: zwaarte-energie. De zwaartekracht zorgt er bij het vallen voor dat het voorwerp versnelt: een snelheid, en dus kinetische energie krijgt. De zwaarte-energie van een voorwerp hangt af van de massa en de hoogte van het voorwerp: 𝑬𝐳 = 𝒎 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉. In deze formule is 𝐸z de zwaarte-energie (in J), 𝑚 de massa (in kg) en ℎ de hoogte (in m) van het voorwerp boven de grond. De valversnelling 𝑔 is 9,81 m/s^2 (op aarde)

Evenwicht

De toestand van rust door een gelijk gewicht aan weerszijden van de balans

Massa

Een natuurkundige grootheid die de hoeveelheid van iets aangeeft. Het wordt uitgedrukt in kilogram

Newton

De eenheid voor de grootheid kracht

Snelheid

Hoeveel afstand je aflegt in een bepaalde tijdseenheid

Zwaartepunt

Het punt ten opzichte waarvan de massa van een object in evenwicht is

B1: Kracht en beweging

B2: Energie en wisselwerking

B3: Cirkelbewegingen en middelpuntzoekende kracht

B4: Zonnestelsel en heelal