Natuurkunde

3. Gravitatiekracht

Gegeven door:
Robbie Skoravic
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Leer met deze video voor natuurkunde alles over gravitatiekracht. We bespreken onder andere het begrip 'zwaartepunten' en leggen je de formule uit waar je gravitatiekracht mee kan berekenen, namelijk: Fg=Gm1m2r2. Verder zullen ook begrippen als zwaartekracht en hemellichamen naar voren komen in deze uitlegvdeo.

Gravitatieconstante

Een natuurkundige constante die aangeeft hoe de zwaartekracht, massa en afstand tussen twee voorwerpen zich tot elkaar verhouden

Gravitatiekracht

Gaat over alle objecten met een massa die op afstand een aantrekkende kracht op elkaar uitoefenen

Heelal

De ruimte waarin de aarde, planeten, sterren en eigenlijk alles wat we kunnen waarnemen zich bevindt. Andere benamingen zijn het universum of de kosmos

Hemellichaam

Een object in de ruimte, zoals bijvoorbeeld de aarde en sterren

Planeet

Een groot, rond hemellichaam dat in een baan rond een ster draait

Resultante kracht

De som van alle krachten

Satelliet

Satellieten kun je gebruiken voor telecommunicatie, gps, onderzoek en militaire doeleinden

Straal

De afstand tussen twee punten van een cirkel

Valversnelling

De versnelling waarmee een object valt. De valversnelling op aarde is 9,81 m/s^2

Zwaartepunt

Het punt ten opzichte waarvan de massa van een object in evenwicht is

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
B1: Kracht en beweging

B2: Energie en wisselwerking

B3: Cirkelbewegingen en middelpuntzoekende kracht

B4: Zonnestelsel en heelal