Natuurkunde

1. Lading, spanning & stroom

Gegeven door:
Felix Kuyken
Beschrijving Begrippen

In deze video behandelen we de drie grootheden lading, spanning en stroom. Als eerste gaan we lading behandelen aan de hand van wat voorbeelden. Ook kijken we naar de formules die we moeten weten. Vervolgens kunnen we stroom en stroomkringen behandelen. Tot slot hebben we het over spanning. Hierbij wordt een intuïtieve analogie met water gemaakt.

Lading

Natuurkundige grootheid die aangeeft op welke manier een deeltje wordt beïnvloed door elektrische en magnetische velden.

Stroomsterkte

De verplaatsing van de hoeveelheid elektrische lading per tijdseenheid.

Spanning

Het verschil in potentiële elektrische energie tussen twee punten per eenheid lading.

Geleider

Matieriaal met een lage weerstand waardoor het gemakkelijk stroom doorlaat.

Isolator

Materiaal dat elektrische stroom tegenhoudt.

C1: Elektrische systemen

C2: Elektrische en magnetische velden