Natuurkunde

2. Weerstand en schakelingen

Gegeven door:
Felix Kuyken
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we weerstand en schakelingen behandelen. Hierin gaan we eerst in op de stroomkring, hier zal ook de wet van Ohm aan bod komen. Daarna gaan we in op serieschakelingen en parallelschakelingen, wat de verschillen zijn en hoe je intuïtief kunt begrijpen wat er met de verschillende grootheden gebeurd in deze schakelingen. Als derde nemen we een korte pauze van schakelingen en kijken we naar PTC, NTC weerstanden en dioden. Tot slot behandelen we de wetten van Kirchoff aan de hand van voorbeelden.

C1: Elektrische systemen

ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
ThumbnailPlay
C2: Elektrische en magnetische velden