Natuurkunde

6. Oefenopgave: een batterij

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

Welkom bij een nieuwe video met uitleg voor scheikunde op vwo-niveau. We bespreken elektrische energie aan de hand van een batterij. Wat zijn bijvoorbeeld de voordelen van het gebruik van batterijen? Op deze en andere vragen krijg je in deze video antwoord.

Elektriciteit

Een vorm van energie die opgewekt kan worden door wrijving van natuurkrachten en door verbranding

Energie

Een fysische grootheid die uitdrukt in hoeverre een systeem arbeid kan verrichten of warmte kan produceren. De eenheid van energie is joule

Kilowattuurmeter

Houdt bij hoeveel elektrische energie is gebruikt

Stroomkring

Een gesloten elektrisch circuit; er is één weg waarlangs de elektrische stroom in staat is om vanuit één pool van de bron terug te keren naar de andere

Stroomsterkte

I=Q/t (Q is lading in Coulomb). 1 Ampère is 1 Coulomb per seconde

Ampère

De eenheid van elektrische stroomsterkte, met het symbool A

Batterij

Een energieleveraar in de vorm van een elektrochemische cel, waarin redoxreacties plaatsvinden voor levering van elektrische energie

Elektrochemische cel

Cel waarin redoxreacties plaatsvinden. In een elektrochemische cel hebben de oxidator (positieve elektrode/kathode) en de reductor (negatieve elektrode/anode) geen direct contact met elkaar: er is een gesloten stroomkring

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Watt

De eenheid van vermogen. Het geeft aan hoeveel energie een apparaat in een bepaalde tijd verbruikt

C1: Elektrische systemen

C2: Elektrische en magnetische velden