Natuurkunde

9. Oefenopgave: twee lampjes

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

Deze video voor natuurkunde gaat over het onderwerp serie en parallel, waarbij we in deze oefenopgave een voorbeeld gebruiken van twee lampjes. Je kunt deze video gebruiken om te achterhalen hoe goed je deze leerstof al beheerst.

Elektriciteit

Een vorm van energie die opgewekt kan worden door wrijving van natuurkrachten en door verbranding

Energie

Een fysische grootheid die uitdrukt in hoeverre een systeem arbeid kan verrichten of warmte kan produceren. De eenheid van energie is Joule

Parallelschakeling

Bij een parallelschakeling is overal dezelfde spanning van de bron en de stroomsterkte wordt verdeeld (I totaal = I1+ I2+ I3 etc.). De takstromen zijn evenreding met de geleidbaarheid van de takken (I1: I2 = G1: G2)

Serieschakeling

Bij een serieschakeling is de stroomsterkte overal gelijk, de spanning van de bron wordt gedeeld (U totaal = U1+ U2+ U3 etc.). De deelspanningen zijn recht evenreding met de weerstandswaarden (U1: U2: … = R1: R2:…) en de vervangingsweerstand is de som van alle weerstanden (R totaal = R1+ R2+ R3 etc.)

Stroomkring

Een gesloten elektrisch circuit; er is één weg waarlangs de elektrische stroom in staat is om vanuit één pool van de bron terug te keren naar de andere

Stroomsterkte

I=Q/t (Q is lading in Coulomb). 1 Ampère is 1 Coulomb per seconde

Ampère

De eenheid van elektrische stroomsterkte, met het symbool A

Ohmse weerstand

Bij de wet van Ohm geldt de volgende regel: als de spanning verdubbelt, verdubbelt ook de stroomsterkte. De weerstand is hierbij constant

Vervangingsweerstand

De weerstand van de hele stroomkring samengevoegd

Weerstand

De eigenschap van materialen om de doorgang van een elektrische stroom te belemmeren

C1: Elektrische systemen

C2: Elektrische en magnetische velden