Natuurkunde

11. Oefenopgave: Lorentzkracht op een stroomdraad

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze natuurkunde uitlegvideo bespreken we de Lorentzkracht aan de hand van een opgave over een stroomdraad. Dit is onderdeel van het onderwerp elektromagnetisme. Je kunt deze oefenopgave gebruiken om erachter te komen hoe goed je deze lesstof al beheerst en waar je misschien nog wat aandacht aan moet besteden, zodat je straks goed voorbereid je natuurkunde examen in kunt gaan!

Diode

Een onderdeel dat de stroom slechts in één richting doorlaat

Elektrisch veld

Een gebied waarin elektrische ladingen een kracht ondervinden die gelijk is aan het product van de elektrische veldsterkte en de betreffende lading. Het wordt opgewekt wanneer er deeltjes met een elektrische lading aanwezig zijn

Elektromagnetisme

De fysica van het elektromagnetische veld; een vectorveld dat de hele ruimte beslaat en uit twee componenten bestaat: het elektromagnetische veld en het elektrische veld

Gelijkrichter

Maakt van wisselstroom gelijkstroom. Hierbij wordt een diode toegepast

Handregel

Met de handregel kun je de richting van de Lorentzkracht bepalen. Voor de rechterhand geldt het volgende: met de duim bepaal je de stroomrichting en met de vingers de magnetische veldlijnen richting de Lorentzkracht

Lorentzkracht

De voortstuwende kracht van een ijzeren staaf tussen twee stroomdraden en een magneet

Ampère

De eenheid van elektrische stroomsterkte, met het symbool A

De tweede wet van Newton

De versnelling is recht evenredig met de kracht, maar omgekeerd evenredig met de massa 

Newton

De eenheid voor de grootheid kracht

Stroomsterkte

I=Q/t (Q is lading in Coulomb). 1 Ampère is 1 Coulomb per seconde

C1: Elektrische systemen

C2: Elektrische en magnetische velden