Natuurkunde

13. Oefenopgave: een elektron in een magnetisch veld

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

Deze video met uitleg voor natuurkunde gaat over de Lorentzkracht en valt onder het onderwerp elektromagnetisme. De oefenopgave gaat over een bewegend elektron in een magnetisch veld.

Diode

Een onderdeel dat de stroom slechts in één richting doorlaat

Elektrisch veld

Een gebied waarin elektrische ladingen een kracht ondervinden die gelijk is aan het product van de elektrische veldsterkte en de betreffende lading. Het wordt opgewekt wanneer er deeltjes met een elektrische lading aanwezig zijn

Elektromagnetisme

De fysica van het elektromagnetische veld; een vectorveld dat de hele ruimte beslaat en uit twee componenten bestaat: het elektromagnetische veld en het elektrische veld

Gelijkrichter

Maakt van wisselstroom gelijkstroom. Hierbij wordt een diode toegepast

Handregel

Met de handregel kun je de richting van de Lorentzkracht bepalen. Voor de rechterhand geldt het volgende: met de duim bepaal je de stroomrichting en met de vingers de magnetische veldlijnen richting de Lorentzkracht

Lorentzkracht

De voortstuwende kracht van een ijzeren staaf tussen twee stroomdraden en een magneet

Zwaartekracht (𝐹𝑧 )

De aantrekkingskracht tussen een object en de aarde. Wordt ook gravitatie genoemd. Je berekent de zwaartekracht met de formule Fg=G×m×Mr2: F is de gravitatiekracht, m en M zijn de massa’s van twee voorwerpen, r is de afstand tussen de zwaartepunten en G is de gravitatieconstante in Binas tabel 7A

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Homogeen

Overal gelijk / op dezelfde manier samengesteld

Sterkte van het magneetveld

Bij een permanente magneet bepaalt de stof en de massa de sterkte van de magneet. Bij een magnetisch veld veroorzaakt door stroom wordt de sterkte bepaalt door de hoeveelheid stroom die door de draad loopt

C1: Elektrische systemen

C2: Elektrische en magnetische velden