Natuurkunde

14. Oefenopgave: draadraam in een spoel

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze natuurkunde kennisclip bespreken we de Lorentzkracht aan de hand van een opgave over een draaiend draadraam in een spoel. Dit is onderdeel van het onderwerp elektromagnetisme. Je kunt deze oefenopgave gebruiken om erachter te komen in hoeverre je dit onderwerp al beheerst en waar je nog wat aandacht aan moet besteden, zodat je straks goed voorbereid je natuurkunde examen kunt gaan maken!

Elektrisch veld

Een gebied waarin elektrische ladingen een kracht ondervinden die gelijk is aan het product van de elektrische veldsterkte en de betreffende lading. Het wordt opgewekt wanneer er deeltjes met een elektrische lading aanwezig zijn

Elektromagnetisme

De fysica van het elektromagnetische veld; een vectorveld dat de hele ruimte beslaat en uit twee componenten bestaat: het elektromagnetische veld en het elektrische veld

Handregel

Met de handregel kun je de richting van de Lorentzkracht bepalen. Voor de rechterhand geldt het volgende: met de duim bepaal je de stroomrichting en met de vingers de magnetische veldlijnen richting de Lorentzkracht

Lorentzkracht

De voortstuwende kracht van een ijzeren staaf tussen twee stroomdraden en een magneet

Sterkte van het magneetveld

Bij een permanente magneet bepaalt de stof en de massa de sterkte van de magneet. Bij een magnetisch veld veroorzaakt door stroom wordt de sterkte bepaalt door de hoeveelheid stroom die door de draad loopt

Ampère

De eenheid van elektrische stroomsterkte, met het symbool A

Batterij

Een energieleveraar in de vorm van een elektrochemische cel, waarin redoxreacties plaatsvinden voor levering van elektrische energie

Magnetisch veld van een spoel en een rechte stroomdraad

Het magnetisch veld van een spoel heeft binnenin de spoel evenwijdige veldlijnen lopen, echter lopen deze veldlijnen buiten de spoel ongeveer gelijk aan een staafmagneet. Ook is het zo dat dit veld er alleen is als er stroom door de spoel loopt. Om te kijken welke kant het magnetisch veld loopt kan met de rechterhandregel gebruiken. Bij een spoel laten de vingers de draaiing van de spoel zien en de duim laat de richting van het veld zien. Bij een stroomdraad laten de vingers juist de richting van het magnetisch veld zien en de duim de richting van de stroom

Polen

Een magneet heeft altijd twee kanten, een noordpool en een zuidpool deze twee polen trekken elkaar aan, hierdoor ontstaat een magnetische krachtwerking. Dit is een aantrekkende of afstotende kracht. Een magnetische aantrekkingskracht werkt alleen als je noord bij zuid laat komen of andersom, noord bij noord of zuid bij zuid werkt niet

Stroomsterkte

I=Q/t (Q is lading in Coulomb). 1 Ampère is 1 Coulomb per seconde

C1: Elektrische systemen

C2: Elektrische en magnetische velden