Natuurkunde

5. Theorie van elektromagnetisme

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor natuurkunde bespreken we de theorie van elektromagnetisme. Deze uitleg kun je goed als voorbereiding gebruiken voor de volgende oefenopgaven: een plaatcondensator, een tweewaardig ion, een stroomdraad en een kompas en de opgave over een spoel.

Arbeid

Bij bewegingen wordt de ene energiesoort omgezet in een andere energiesoort. Daarbij spelen de krachten op een voorwerp een belangrijke rol, doordat ze arbeid verrichten

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Handregel

Met de handregel kun je de richting van de Lorentzkracht bepalen. Voor de rechterhand geldt het volgende: met de duim bepaal je de stroomrichting en met de vingers de magnetische veldlijnen richting de Lorentzkracht

Kinetische energie

Een voorwerp dat beweegt heeft energie: kinetische energie of bewegingsenergie (symbool: 𝐸k). De kinetische energie van een voorwerp hangt af van de massa en de snelheid van het voorwerp: 𝑬k = 𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗^𝟐 . In deze formule is 𝐸k de kinetische energie (in J), 𝑚 de massa (in kg) en 𝑣 de snelheid (in m/s) van het voorwerp

Lorentzkracht

De voortstuwende kracht van een ijzeren staaf tussen twee stroomdraden en een magneet

Magnetisch veld van een spoel en een rechte stroomdraad

Het magnetisch veld van een spoel heeft binnenin de spoel evenwijdige veldlijnen lopen, echter lopen deze veldlijnen buiten de spoel ongeveer gelijk aan een staafmagneet. Ook is het zo dat dit veld er alleen is als er stroom door de spoel loopt. Om te kijken welke kant het magnetisch veld loopt kan met de rechterhandregel gebruiken. Bij een spoel laten de vingers de draaiing van de spoel zien en de duim laat de richting van het veld zien. Bij een stroomdraad laten de vingers juist de richting van het magnetisch veld zien en de duim de richting van de stroom

Middelpuntzoekende kracht

Een kracht die op een voorwerp werkt dat in een cirkelbaan beweegt. Deze kracht zorgt ervoor dat die beweging constant naar het middelpunt van de cirkel wordt afgebogen

Veldlijnen en veldsterkte

Als het magnetisch veld sterker is worden de veldlijnen verder van de magneet nog zichtbaar en dichter bij elkaar getekend. Bij het tekenen geldt altijd dat dichter bij de magneet de veldlijnen dichter op elkaar liggen vlak naast de magnetische bron dan verder van de bron vandaan. Hierdoor is op een tekening ook beter zichtbaar hoe sterk de magneet is

Elektromagnetisme

Een natuurkunde term die aangeeft dat elektrische en magnetische verschijnselen verstrengeld zijn

Geleiding

Het transport van elektrische ladingen door geladen deeltjes

C1: Elektrische systemen

C2: Elektrische en magnetische velden