Natuurkunde

7. Oefenopgave: een tweewaardig ion

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor natuurkunde behandelen we elektromagnetisme, aan de hand van een opgave over een tweewaardig ion. Gebruik deze oefenopgave om te achterhalen wat jouw kennis over dit onderwerp is en waar je misschien nog wat aandacht aan moet besteden, zodat je straks goed voorbereid het natuurkunde examen in kunt gaan!

Elektrisch veld

Een gebied waarin elektrische ladingen een kracht ondervinden die gelijk is aan het product van de elektrische veldsterkte en de betreffende lading. Het wordt opgewekt wanneer er deeltjes met een elektrische lading aanwezig zijn

Elektromagnetisme

De fysica van het elektromagnetische veld; een vectorveld dat de hele ruimte beslaat en uit twee componenten bestaat: het elektromagnetische veld en het elektrische veld

Ion

Een geladen atoom, positief (te weinig elektronen) of negatief (teveel elektronen)

Kinetische energie

Een voorwerp dat beweegt heeft energie: kinetische energie of bewegingsenergie (symbool: 𝐸k). De kinetische energie van een voorwerp hangt af van de massa en de snelheid van het voorwerp: 𝑬k = 𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗^𝟐 . In deze formule is 𝐸k de kinetische energie (in J), 𝑚 de massa (in kg) en 𝑣 de snelheid (in m/s) van het voorwerp

Lading

De energie van een bepaalde hoeveelheid stof

Spanning

Om de spanning te berekenen kun je de formule U=E/Q of 1 V=1 J/C gebruiken

Homogeen

Overal gelijk / op dezelfde manier samengesteld

Joule

De internationale eenheid van energie

Massa

Een natuurkundige grootheid die de hoeveelheid van iets aangeeft. Het wordt uitgedrukt in kilogram

Veldlijnen en veldsterkte

Als het magnetisch veld sterker is worden de veldlijnen verder van de magneet nog zichtbaar en dichter bij elkaar getekend. Bij het tekenen geldt altijd dat dichter bij de magneet de veldlijnen dichter op elkaar liggen vlak naast de magnetische bron dan verder van de bron vandaan. Hierdoor is op een tekening ook beter zichtbaar hoe sterk de magneet is

C1: Elektrische systemen

C2: Elektrische en magnetische velden