Natuurkunde

2. Materialen 1: warmte

Gegeven door:
Robbie Skoravic
Beschrijving Begrippen

Deze uitlegvideo voor natuurkunde gaat over warmte. Er zal uitleg worden gegeven over wat het is, hoe het samenhangt met temperatuur en hoe het werkt in verschillende stoffen. We bespreken onder andere de soortelijke warmte en het omrekenen van Kelvin naar Celsius - en andersom.

Absolute nulpunt

Het punt waarop de atomen helemaal stil staan. Het absolute nulpunt wordt bereikt op -273,15 C, kouder kan niet

Celsius

Een eenheid voor temperatuur die begint op het punt wanneer water bevriest of dooit

Fases

Stoffen van een bepaald molecuul kunnen in drie verschillende vormen komen

Gasvormig

Wanneer de moleculen van een stof volledig los van elkaar kunnen bewegen en ver uit elkaar zitten

Kelvin

De eenheid voor temperatuur die begint op het absolute nulpunt

Soortelijke warmte

De hoeveelheid warmte die nodig is om de temperatuur van 1 kg van een stof met 1 Kelvin te doen stijgen

Temperatuur

Is een maat voor de gemiddelde hoeveelheid kinetische energie die een molecuul van de stof heeft

Joule

De internationale eenheid van energie

Vast

Wanneer de moleculen vast zitten kunnen ze niet verplaatsen ten opzichte van elkaar

Vloeibaar

Wanneer moleculen wel los van elkaar kunnen bewegen maar niet samen gedrukt kunnen worden

D1: Elektromagnetische straling en materie