Natuurkunde

3. Materialen 2 - warmtetransport

Gegeven door:
Robbie Skoravic
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor natuurkunde worden de verschillende manieren van warmtetransport uitgelegd. Dit filmpje gaat dieper in op de verschillende fases die in de vorige kennisclip benoemd werden. De belangrijkste begrippen in deze video zijn faseovergangen, sublimeren, rijpen, warmtegeleidingscoëfficiënt,verdampen en condenseren.

Absolute nulpunt

Het punt waarop de atomen helemaal stil staan. Het absolute nulpunt wordt bereikt op -273,15 C, kouder kan niet

Faseovergang

Wanneer stoffen overgaan van de ene naar de andere fase

Gasvormig

Wanneer de moleculen van een stof volledig los van elkaar kunnen bewegen en ver uit elkaar zitten

Geleiding

Het onderling doorgeven van kinetische energie tussen de moleculen van een stof

Rijpen

De overgang van een stof van gas- naar vaste fase. Net zoals bij sublimeren wordt de vloeibare fase overgeslagen

Straling

De kinetische energie van de moleculen van het object, oftewel zijn warmte, wordt omgezet in straling en uitgezonden

Stroming

De warmte van een vloeibare of gasvormige stof wordt van de ene naar de andere plek gebracht door de stof zelf te laten stromen naar die plek

Sublimeren

De directe faseovergang van vaste naar gasvorming, waarbij de vloeibare fase wordt overgeslagen

Vast

Wanneer de moleculen vast zitten kunnen ze niet verplaatsen ten opzichte van elkaar

Vloeibaar

Wanneer moleculen wel los van elkaar kunnen bewegen maar niet samen gedrukt kunnen worden

Warmtestroom

De hoeveelheid warmte die per seconde van de ene naar de andere plek gaat

D1: Elektromagnetische straling en materie