Natuurkunde

5. Onzekerheidsrelatie van Heisenberg

Gegeven door:
Emiel Woutersen
Beschrijving Begrippen

In deze video met natuurkunde uitleg gaan we verder met het behandelen van het onderwerp kwantumfysica. We gaan nu specifiek kijken naar de onzekerheidsrelatie van Heisenberg! Je kunt deze uitleg gebruiken om je goed voor te bereiden op het natuurkunde examen en/of andere toetsen.

Constante van Planck

Het kwantum van elektromagnetische actie, dat de energie van een foton relateert aan zijn frequentie. Het symbool is h

Massa

Een natuurkundige grootheid die de hoeveelheid van iets aangeeft. Het wordt uitgedrukt in kilogram

Nulpuntsbeweging

Vanuit de klassieke natuurkunde werd gedacht dat atomen stilstaan op het absolute nulpunt, maar vanuit het oogpunt van de kwantumfysica is dat onjuist: er is altijd beweging, ook bij het absolute nulpunt

Onzekerheid

Wordt aangegeven met de Griekse letter Delta: Δ

Onzekerheidsrelatie van Heisenberg

Kortgezegd houdt deze ontdekking in dat je de positie van een deeltje en zijn impuls niet tegelijkertijd kunt meten

Kelvin

De eenheid voor temperatuur die begint op het absolute nulpunt

Kwantumdeeltjes/kwantumgolven

Voorwerpen die voldoen aan de kwantumfysica. Voor een deeltje met massa geldt p=m*v, waarbij p = impuls, m = massa en v= snelheid

Kwantumfysica

Het deel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met de allerkleinste deeltjes, die zó klein zijn dat de andere natuurkundige wetten niet opgaan

E1: Kwantumwereld