Natuurkunde

8. Kwantumfysica: examenopgave

Gegeven door:
Felix Kuyken
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we een examenopgave over kwantumfysica uitwerken. Je leert hier hoe we de eerder besproken theorie kunt toepassen. In deze video gaan we diep in op hoe we de juiste informatie uit de tekst kunnen halen. Verder bespreken we de inzichten die nodig zijn om toets/examenvragen over de kwantumwereld te maken.

Wet van Wien

Een wet die het verband tussen de maximale golflengte van de straling die uitgezonden wordt door een zwart lichaam en de temperatuur van dat zwarte lichaam beschrijft. Deze verschuivingswet is opgesteld door Wilhelm Wien

Kerndeeltjes

De massieve deeltjes in een atoomkern, de protonent en neutronen dus. Elektronen worden vaak hier niet in meegeteld omdat deze zich niet in de kern bevinden

Staande golf

Een staande golf is een zich niet voortplantend ruimtelijk golfverschijnsel ontstaan uit superpositie van twee of meer tegen elkaar in lopende golven met dezelfde frequentie.

Golflengte (λ)

De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in rechte lijn

Kwantumfysica

Het deel van de natuurkunde dat zich bezighoudt met de allerkleinste deeltjes, die zó klein zijn dat de andere natuurkundige wetten niet opgaan

Massagetal van een atoom

Het aantal protonen plus neutronen in een atoom

Neutron

Een neutraal geladen (geen lading) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Proton

Een positief geladen (+1) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

E1: Kwantumwereld