Natuurkunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 1

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze video behandelen we de eerste opgave van het natuurkunde vwo-examen van 2012, tijdvak 1. De examenopgave gaat over een lichtpracticum. De video eindigt met een korte samenvatting. Je kunt deze uitleg goed gebruiken als een onderdeel van je examentraining.

LDR (light dependent resistor)

Een weerstand waarbij de waarde afhangt van de hoeveelheid licht die erop valt. Hoe meer licht, hoe minder weerstand

Parallelschakeling

Bij een parallelschakeling is overal dezelfde spanning van de bron en de stroomsterkte wordt verdeeld (I totaal = I1+ I2+ I3 etc.). De takstromen zijn evenreding met de geleidbaarheid van de takken (I1: I2 = G1: G2)

Serieschakeling

Bij een serieschakeling is de stroomsterkte overal gelijk, de spanning van de bron wordt gedeeld (U totaal = U1+ U2+ U3 etc.). De deelspanningen zijn recht evenreding met de weerstandswaarden (U1: U2: … = R1: R2:…) en de vervangingsweerstand is de som van alle weerstanden (R totaal = R1+ R2+ R3 etc.)

Spanning

Om de spanning te berekenen kun je de formule U=E/Q of 1 V=1 J/C gebruiken

Voltmeter

Een meetinstrument waarmee je elektrische spanning in volt kunt meten. Wordt ook spanningsmeter genoemd

Ohmse weerstand

Bij de wet van Ohm geldt de volgende regel: als de spanning verdubbelt, verdubbelt ook de stroomsterkte. De weerstand is hierbij constant

Spanningsbron

Een elektrische of elektronische schakeling die spanning afgeeft. Als er een stroom gaat lopen blijft de spanning tussen twee aansluitpunten van de spanningsbron gelijk

Verlichtingssterkte

De lichtstroom (per eenheid) die invalt op een bepaald oppervlak. De verlichtingssterkte wordt uitgedrukt in Lx of Lux

Volt

De eenheid voor elektrische potentiaal en elektrische spanning, aangegeven met het symbool V

Weerstand

De eigenschap van materialen om de doorgang van een elektrische stroom te belemmeren

G1: Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

G2: Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

G3: Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT