Natuurkunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 2

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen

In deze video behandelen we de tweede opgave van het natuurkunde vwo-examen van 2012, tijdvak 1. De examenopgave gaat over de onderwerpen mechanica, energie en optica. De video eindigt met een korte samenvatting. Je kunt deze oefenopgave goed gebruiken om te achterhalen hoe goed je deze lesstof al beheerst en waar je misschien nog wat meer tijd aan moet besteden, zodat je straks zonder moeite je eindexamen haalt!

Arbeid

Bij bewegingen wordt de ene energiesoort omgezet in een andere energiesoort. Daarbij spelen de krachten op een voorwerp een belangrijke rol, doordat ze arbeid verrichten

Baansnelheid

Een formule voor het berekenen van de baansnelheid is: v=2πrT. Voor een eenparige cirkelbeweging is de middelpuntzoekende kracht vereist. Deze bereken je met de formule Fmpz= m×v2r. Door de gravitatiekracht gelijk te stellen aan de middelpuntzoekende kracht en deze te delen door m, kun je de massa van een planeet of ster berekenen

Kinetische energie

Een voorwerp dat beweegt heeft energie: kinetische energie of bewegingsenergie (symbool: 𝐸k). De kinetische energie van een voorwerp hangt af van de massa en de snelheid van het voorwerp: 𝑬k = 𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗^𝟐 . In deze formule is 𝐸k de kinetische energie (in J), 𝑚 de massa (in kg) en 𝑣 de snelheid (in m/s) van het voorwerp

Massa

Gewicht van een stof in g of kg

Middelpuntzoekende kracht

Een kracht die op een voorwerp werkt dat in een cirkelbaan beweegt. Deze kracht zorgt ervoor dat die beweging constant naar het middelpunt van de cirkel wordt afgebogen

Rendement

Het rendement van een energieomzetter geeft aan welk deel van de omgezette energie wordt geleverd in de vorm van nuttige (of gewenste) energie: 𝜼 = 𝑬𝐧𝐮𝐭𝐭𝐢𝐠/ 𝑬𝐢𝐧 In deze formule is 𝜂 het rendement (zonder eenheid), 𝐸nuttig de geleverde nuttige energie (in J) en 𝐸in de omgezette energie (in J)

Straal

De afstand tussen twee punten van een cirkel

Vermogen

Het vermogen bereken je met de formule P=E/t of P=U x I

Vectorgrootheid

Heeft niet alleen een grootte, maar ook een richting en een aangrijpingspunt. Een voorbeeld van een vectorgrootheid is kracht

V,t-grafiek

Een grafiek waarin de snelheid en de tijd wordt weergeven

G1: Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

G2: Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

G3: Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT