Natuurkunde

Examenopgave 2012 (1), opgave 3

Gegeven door:
Tom Fürstenberg
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video behandelen we de derde opgave van het natuurkunde vwo-examen van 2012, tijdvak 1. De examenopgave gaat over radioactiviteit, inzicht in formules en het afleiden van eenheden. De video eindigt met een korte samenvatting. Gebruik deze opgave als onderdeel van je examentraining, zodat je straks met gemak je eindexamen haalt!

Elektron

Een zeer klein, negatief geladen deeltje om een atoom

Gammastraling (γ-straling)

Bestaat uit fotonen. Zeer klein ioniserend vermogen, zeer groot doordringend vermogen en een grote dracht

Halveringsdikte

De intensiteit van straling nadat het door een voorwerp heen is gevallen, waarin het gedeeltelijk is geabsorbeerd. Hangt af van de dikte van het materiaal en de halverings­dikte (d½). Hierbij geldt: I = I0·½d/d1/2, waarbij I = intensiteit (W), I0 = opvallende intensiteit (W), d = diepte (cm), d1/2= halveringsdikte (cm)

Halverings­tijd (t1/2)

De tijd waarin de helft van het aantal kernen vervalt. Er geldt: N(t) = N0·½t/t1/2, waarbij N(t) = de hoeveelheid kernen, N0 = de beginhoeveelheid, t = tijd (s), t1/2 = halveringstijd(s)

Isotopen

Atomen met hetzelfde atoomnummer maar een verschillend massagetal

Radioactiviteit

Het verval van onstabiele isotopen waarbij ioniserende straling vrijkomt

Absorberen

Het opnemen/inzuigen van een (vloei)stof of ander materiaal

Alfastraling

Bestaat uit heliumkernen. Heeft een groot ioniserend vermogen, maar een klein doordringend vermogen en een geringe dracht

Bètastraling

Bestaat uit elektronen. Heeft een gemiddeld doordringend en ioniserend vermogen en een vrij grote dracht

Foton

Een stralingsdeeltje dat energie bevat. Deze energie wordt vaak uitgedrukt in eV (1 = 1,602 ∙ 10−19 , zie BINAS tabel 5)

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
G1: Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

G2: Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

G3: Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT