Natuurkunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 1

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen

Deze kennisclip gaat over de eerste opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 1. De examenopgave gaat over een tsunami. De video wordt afgesloten met een korte samenvatting en een aantal tips & tricks. Je kunt deze uitleg gebruiken als onderdeel van je examentraining.

Amplitude

De maximale afstand vanaf het evenwichtspunt (altijd positief)

Golflengte (λ)

De lengte van een golfberg en een golfdal samen, gemeten in rechte lijn

Lopende golf

Een golf die zich met een constante snelheid (v) voortplant in een bepaalde richting

Staande golf

Een golf die zich niet in een bepaalde richting verplaatst. Alleen de amplitude varieert langs de golf

Zwaarte-energie

Een voorwerp dat is opgetild heeft energie: zwaarte-energie. De zwaartekracht zorgt er bij het vallen voor dat het voorwerp versnelt: een snelheid, en dus kinetische energie krijgt. De zwaarte-energie van een voorwerp hangt af van de massa en de hoogte van het voorwerp: 𝑬𝐳 = 𝒎 ∙ 𝒈 ∙ 𝒉. In deze formule is 𝐸z de zwaarte-energie (in J), 𝑚 de massa (in kg) en ℎ de hoogte (in m) van het voorwerp boven de grond. De valversnelling 𝑔 is 9,81 m/s^2 (op aarde)

Dichtheid (ρ)

Massa per kubieke meter(volume): 𝜌 = 𝑚 𝑉

Golf

Een ruimtelijk verplaatsende trilling

Massa

Een natuurkundige grootheid die de hoeveelheid van iets aangeeft. Het wordt uitgedrukt in kilogram

Valversnelling

De versnelling waarmee een object valt. De valversnelling op aarde is 9,81 m/s^2

Zwaartepunt

Het punt ten opzichte waarvan de massa van een object in evenwicht is

G1: Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

G2: Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

G3: Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT