Natuurkunde

Examenopgave 2014 (1), opgave 3

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de derde opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 1. De examenopgave gaat over breking. De video wordt afgesloten met een korte samenvatting en een aantal tips & tricks. Gebruik deze kennisclip om je goed voor te bereiden op het eindexamen en/of andere toetsen!

Brandpunt

Het punt waarop een bundel evenwijdige lichtstalen door een lens geconcentreerd wordt

Brandpuntsafstand

De afstand tussen een lens en het vlak waarop de lens een scherp beeld van een ver voorwerp vormt

Brekingsindex

De mate waarin licht gebroken wordt op een grensvlak, uitgedrukt in een verhoudingsgetal

Lens

Een transparant materiaal dat licht (of andere vormen van elektromagnetische straling) doorlaat en afbuigt, waarbij het de stralen convergeert of divergeert

Helling

Een schuin oplopend of aflopend vlak

G1: Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

G2: Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

G3: Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT