Natuurkunde

Examenopgave 2014 (2), opgave 2

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video behandelen we de tweede opgave van het natuurkunde vwo-examen van 2014, tijdvak 2. Deze opgave gaat over het meten van een lichtsnelheid door Fizeau. Je kunt deze uitleg gebruiken als onderdeel van je examentraining, of om te leren voor andere toetsen.

Brandpunt

Het punt waarop een bundel evenwijdige lichtstalen door een lens geconcentreerd wordt

Brandpuntsafstand

De afstand tussen een lens en het vlak waarop de lens een scherp beeld van een ver voorwerp vormt

Brekingsindex

De mate waarin licht gebroken wordt op een grensvlak, uitgedrukt in een verhoudingsgetal

Lens

Een transparant materiaal dat licht (of andere vormen van elektromagnetische straling) doorlaat en afbuigt, waarbij het de stralen convergeert of divergeert

Lichtsnelheid

De snelheid in vacuüm voor alle stralingssoorten is de lichtsnelheid

Frequentie

Het aantal keren dat iets, bijvoorbeeld een omwenteling of een trilling, wordt uitgevoerd per seconde

Hz

Symbool dat gebruikt wordt voor hertz; de eenhied van frequentie. Je gebruikt hertz om periodieke verschijnselen te beschrijven. 1 Hz = 1 seconde

Omlooptijd

De tijd die nodig is voor een omwenteling

Verlichtingssterkte

De lichtstroom (per eenheid) die invalt op een bepaald oppervlak. De verlichtingssterkte wordt uitgedrukt in Lx of Lux

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
G1: Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

G2: Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

G3: Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT