Natuurkunde

Examenopgave 2014 (2), opgave 3

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de derde opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 2. De opgave gaat over N-16 in een kerncentrale. Je kunt deze kennisclip gebruiken als onderdeel van je examentraining, zodat je straks goed voorbereid bent!

Foton

Een stralingsdeeltje dat energie bevat. Deze energie wordt vaak uitgedrukt in eV (1 = 1,602 ∙ 10−19 , zie BINAS tabel 5)

Neutron

Een neutraal geladen (geen lading) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Proton

Een positief geladen (+1) subatomair deeltje met een gewicht van 1u

Reactievergelijking

Beschrijft een reactie op atomaire schaal

Subatomair

Kleiner dan of onderdeel vormend van een atoom

Atoom

Een eenheid die de de kleinste bouwsteen van de moleculen vormt

Atoomkern

Het centrum van een atoom, bestaande uit protonen (positief geladen deeltjes) en neutronen (neutraal geladen deeltjes)

Atoomnummer

Hiermee geven we het aantal protonen dat aanwezig is in de atoomkern aan. Dit getal bepaalt de plek van het atoom in het periodiek systeem

Gammastraling

Bestaat uit fotonen. Heeft een zeer klein ioniserend vermogen, zeer groot doordringend vermogen en een grote dracht

Reactor

Een installatie of ruimte waar een chemische reactie plaatsvindt

G1: Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

G2: Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

G3: Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT