Natuurkunde

Examenopgave 2014 (2), opgave 4

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen Examenvragen

Deze video gaat over de vierde opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 2. Deze examenopgave gaat over magneten, en we bespreken onder andere het aardmagnetisch veld, een spoel en veldlijnen. De video wordt afgesloten met een aantal tips & tricks. Je kunt deze video gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen, of om te leren voor andere toetsen!

Handregel

Met de handregel kun je de richting van de Lorentzkracht bepalen. Voor de rechterhand geldt het volgende: met de duim bepaal je de stroomrichting en met de vingers de magnetische veldlijnen richting de Lorentzkracht

Lorentzkracht

De voortstuwende kracht van een ijzeren staaf tussen twee stroomdraden en een magneet in de richting van het magnetische veld van de magneet

Magnetisch veld van een spoel en een rechte stroomdraad

Het magnetisch veld van een spoel heeft binnenin de spoel evenwijdige veldlijnen lopen, echter lopen deze veldlijnen buiten de spoel ongeveer gelijk aan een staafmagneet. Ook is het zo dat dit veld er alleen is als er stroom door de spoel loopt. Om te kijken welke kant het magnetisch veld loopt kan met de rechterhandregel gebruiken. Bij een spoel laten de vingers de draaiing van de spoel zien en de duim laat de richting van het veld zien. Bij een stroomdraad laten de vingers juist de richting van het magnetisch veld zien en de duim de richting van de stroom

Serieschakeling

Bij een serieschakeling is de stroomsterkte overal gelijk, de spanning van de bron wordt gedeeld (U totaal = U1+ U2+ U3 etc.). De deelspanningen zijn recht evenreding met de weerstandswaarden (U1: U2: … = R1: R2:…) en de vervangingsweerstand is de som van alle weerstanden (R totaal = R1+ R2+ R3 etc.)

Stroomsterkte

I=Q/t (Q is lading in Coulomb). 1 Ampère is 1 Coulomb per seconde

Veldlijnen en veldsterkte

Als het magnetisch veld sterker is worden de veldlijnen verder van de magneet nog zichtbaar en dichter bij elkaar getekend. Bij het tekenen geldt altijd dat dichter bij de magneet de veldlijnen dichter op elkaar liggen vlak naast de magnetische bron dan verder van de bron vandaan. Hierdoor is op een tekening ook beter zichtbaar hoe sterk de magneet is

Vermogen

Het vermogen bereken je met de formule P=E/t of P=U x I

Aardmagnetisch veld

Wordt veroorzaakt door een soort magneet in de aarde. De magnetische Zuidpool ligt op de geografische Noordpool. Dit kun je goed zichtbaar maken met een kompas. Het noorden wordt aangetrokken door de Zuidpool van de magneet, dus moet de magnetische Zuidpool wel op de magnetische Noordpool liggen

Volt

De eenheid voor elektrische potentiaal en elektrische spanning, aangegeven met het symbool V

Weerstand

De eigenschap van materialen om de doorgang van een elektrische stroom te belemmeren

Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
G1: Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

G2: Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

G3: Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT