Natuurkunde

Examenopgave 2014 (2), opgave 5

Gegeven door:
Danielle N
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over de vijfde opgave van het natuurkunde examen van 2014, tijdvak 2. De examenopgave gaat over kogelstoten. De video wordt afgesloten met een aantal tips & tricks. Je kunt deze kennisclip gebruiken als onderdeel van je examentraining, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen.

Constante snelheid

Een voorwerp beweegt zich met een constante snelheid wanner de snelheid (v) groter is dan 0 en de resulterende kracht (F0) = 0

Eenparige beweging

Een beweging waarvan de snelheid in grootte en in richting niet verandert; de beweging kent geen versnelling of vertraging

Raaklijn

Een meetkundig begrip voor een rechte met een kromme lijn dat slechts één punt gemeen heeft

Versnelling

De toename in snelheid van een voorwerp per eenheid van tijd

Weerstand

De eigenschap van materialen om de doorgang van een bepaalde grootheid te belemmeren

G1: Examenopgaven 2012 tijdvak 1 NT

G2: Examenopgaven 2014 tijdvak 1 NT

G3: Examenopgaven 2014 tijdvak 2 NT