Nederlands

11. Samenvattingsopdrachten

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen

Sinds 2021 is er iets veranderd op het eindexamen voor het vak Nederlands. Je hoeft voor het onderdeel samenvattingen niet zelf een volledige geleide samenvatting meer te maken, maar je krijgt diverse samenvattingsvragen bij de teksten die je leest. Om deze samenvattingsvragen juist te beantwoorden moet je hoofd- en bijzaken kunnen onderscheiden, hoofdzaken herkennen en hoofdzaken ordenen, in een volgorde van belangrijkheid zetten. In deze video bespreken we hoe je dat doet en brengen we deze kennis meteen in de praktijk door een oude examenvraag te kijken.

Bijzaken

Bijzaken worden in de tekst gebruikt om aanvullende informatie, zoals details, over het onderwerp te geven: details die minder belangrijk zijn. Het is ondersteunende informatie

Hoofdzaken

Alle belangrijke informatie die over een onderwerp wordt gegeven

A1. Tekstverklaren