Nederlands

14. Woordenschat

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen

In deze video voor het vak Nederlands, gaan we het hebben over woordenschat. We bespreken hoe je je woordenschat uitbreidt, hoe de context je kan helpen, hoe je moeilijke woorden beter kan onthouden, hoe je om kan gaan met figuurlijk woordgebruik en wat synomiemen en signaalwoorden zijn.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
A1. Tekstverklaren