Nederlands

5. Leesvaardigheid (Hoofdgedachte, onderwerp, etc.)

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen
In deze video voor het eindexamen Nederlands gaan verder met het behandelen van de leesvaardigheid. Dit keer zullen we het hebben over de hoofdgedachte, het onderwerp, citeren, de inleiding en de conclusie. Daarbij komen weer de verschillende tekstsoorten en schrijfdoelen aan bod. Ook kijken we opnieuw naar het analyseren van teksten en hoe we een uiteenzetting en een betoog kunnen herkennen.
Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
A1. Tekstverklaren