Nederlands

8. Signaalwoorden - toepassen

Gegeven door:
Rogier Proper
Beschrijving Begrippen Examenvragen

In deze video bespreken we hoe we signaalwoorden kunnen toepassen. We bespreken een aantal vragen uit een oud examen die betrekking hebben op signaalwoorden.

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
Momenteel zijn er nog geen examenvragen voor deze video.
A1. Tekstverklaren