Scheikunde

3. Zuren en basen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Hallo allemaal, in deze video gaan we het hebben over zuren en basen. We zullen beginnen met een introductie, dan bekijken we tabel 49, en we sluiten af met een aantal zuur-base vergelijkingen.

Zuur

Een molecuul dat een H+ ion, oftewel een proton, kan afstaan (donor)

Base

Een molecuul dat een H+ ion, oftewel proton, kan opnemen (acceptor)

Zuur-base reactie

Reactie waarbij een zuur een H+ ion afstaat aan een base

Sterke zuren

Een zuur dat als het opgelost wordt volledig reageert, dus waarbij elk molecuul zijn H+jes afstaat

Sterke basen

Een base dat als het opgelost wordt volledig reageert, dus waarbij elk molecuul een H+jes opneemt

Zwakke zuren

Een zuur dat als het opgelost wordt niet volledig reageert, dus waarbij niet elk molecuul zijn H+jes afstaat

Zwakke basen

Een base dat als het opgelost wordt niet volledig reageert, dus waarbij niet elk molecuul een H+jes opneemt

Zuurconstante

Is een getal dat aangeeft hoe sterk een zuur is (hoe graag het een H+ afstaat)

Baseconstante

Is een getal dat aangeeft hoe sterk een base is (hoe graag het een H+ opneemt)

Tweewaardige base

Een molecuul dat twee keer H+ ion, oftewel een proton, kan opnemen

Tweewaardig zuur

Een molecuul dat twee keer H+ ion, oftewel een proton, kan afstaan

Driewaardige base

Een molecuul dat drie keer H+ ion, oftewel een proton, kan opnemen

Driewaardig zuur

Een molecuul dat drie keer H+ ion, oftewel een proton, kan afstaan

Aflopende reactie

Een reactie waarbij alle beginproducten worden omgezet tot reactieproduct

Evenwichtsreactie

Een reactie waarbij niet alle beginproducten worden omgezet tot reactieproduct

Geconjugeerd zuur

Het reactieproduct van een base kan ook weer reageren als zuur, en dat is het geconjugeerde zuur

Geconjugeerde base

Het reactieproduct van een zuur kan ook weer reageren als base, en dat is de geconjugeerde base

B1. Chemische processen

B2. Chemisch rekenen

B3. Behoudswetten en kringlopen

B4. Reactiekinetiek

B5. Chemisch evenwicht

B6. Energieberekeningen