Scheikunde

1. Stofstromen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor scheikunde gaan we het hebben over de chemie die plaatsvindt in verschillende industriële processen. Onze Digistudies docent zal de volgende onderwerpen behandelen: soorten industriële processen, stofstromen in chemische processen en processen in verloop. Heel veel kijkplezier en succes met het voorbereiden van je examens of SE’s !

Afvalstoffen

Onbruikbare delen in voedsel of stoffen

Batchproces

Een scheikundig proces waarbij de producten in afzonderlijke delen, oftewel batches, worden geproduceerd

Bulkchemie

Het produceren van grote hoeveelheden van eenzelfde product in de chemische industrie

Continu proces

Een proces waarbij producten zonder onderbreking worden geproduceerd

Fijnchemie

Chemie met complexe reacties waarbij een kleine hoeveelheid producten wordt gemaakt

Grondstoffen

Beginstoffen die de eerste stofstroom vormen

Hulpstoffen

Stoffen die nodig zijn voor de bewerking van een product en die uiteindelijk zelf niet in het product voorkomen

Procesindustrie

Bedrijven die grondstoffen op industriële wijze produceren tot product of halffabricaat, waarbij voornamelijk gebruikgemaakt wordt van chemische, biochemische, fysische en mechanische processen

Reactor

Een installatie of ruimte waar een chemische reactie plaatsvindt

Recirculatie

Een afgevoerde stof terugvoeren naar een eerder punt in het proces, zoals een reactor

E1. Industriële processen

E2. Groene chemie

E3. Energieomzettingen