Scheikunde

1. Groene chemie

Gegeven door:
Tessa van Lobbrecht
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor scheikunde gaan we het hebben over groene chemie. We bespreken het begrip ‘groene chemie’, de 12 principes, de effecten van chemische reacties en nog veel meer. Kijk vooral ook onze andere kennisclips om je volledig klaar te stomen voor het eindexamen scheikunde!

Aflopende reactie

Reactie die stopt als één van de beginstoffen op raakt

Bijproduct

Een product dat onbedoeld ontstaat naast het gewenste eindproduct

Duurzaamheid

Het doel en bijbehorende principes om verstandig en houdbaar met energiebronnen en het milieu om te gaan

Endotherm

Een chemische reactie waarbij voortdurend energietoevoer nodig is. Het gaat gepaard met de absorptie van warmte

Evenwichtsreactie

Als zowel de heengaande als de teruggaande reactie tegelijkertijd verlopen. De reacties verlopen even snel

Exotherm

Een chemische reactie waarbij warmte vrijkomt

Groene chemie

Het onderdeel van de scheikunde dat zich bezighoudt met het ontwerpen van nieuwe processen om het gebruik van giftige stoffen en energieverbruik te verminderen met daarnaast zo min mogelijk productie van afval

Ondermaat

Het te weinig toevoegen van een stof bij een chemische reactie

Onvolledige omzetting

Het voorkomen van reacties waarin niet alle grondstoffen worden omgezet naar eindproducten

Overmaat

Een overmatige hoeveelheid van een stof toevoegen bij een chemische reactie

Warmtewisselaar

Een apparaat waarin warmte van de ene stof aan de andere stof wordt overgedragen volgens het tegenstroomprincipe

E1. Industriële processen

E2. Groene chemie

E3. Energieomzettingen