Scheikunde

1. Fossiele brandstoffen

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip met uitleg voor scheikunde gaan we het hebben over energieomzettingen en fossiele brandstoffen. Je leert hier alles over de definitie van brandstof, soorten brandstoffen, het gebruik van fossiele brandstoffen en nog veel meer! Ook voor andere onderwerpen kan je gebruik maken van Digistudies, zodat je straks helemaal klaar bent voor het scheikunde examen!

Activeringsenergie

Eenrgie die een systeem nodig heeft om een chemische reactie te laten doorgaan

Biodiesel

Type brandstof dat wordt geproduceerd uit dierlijk vet of plantaardige olie

Bio-ethanol

Type brandstof dat wordt geproduceerd uit verschillende plantaardige grondstoffen

Biogas

Gas dat ontstaat door de vergisting van organisch materiaal en als brandstof kan worden gebruikt

Broeikaseffect

Het verschijnsel dat de atmosfeer (vooral door de aanwezigheid van koolstofdioxide, methaan en waterdamp) een deel van de warmtestraling van de aarde tegenhoudt

Destillatie

Een scheidingstechniek waarmee, door middel van verdamping, meerdere stoffen in een oplossing gescheiden kunnen worden

Energieproductie

Proces waarbij energie wordt geproduceerd

Fossiele brandstoffen

Energierijke stoffen (steenkool, aardgas en aardolie) die in de loop van vele honderden miljoenen jaren in de grond zijn ontstaan

Generator

Een machine die mechanische energie omzet in elektrische energie

Kinetische energie

Een voorwerp dat beweegt heeft energie: kinetische energie of bewegingsenergie (symbool: 𝐸k ). De kinetische energie van een voorwerp hangt af van de massa en de snelheid van het voorwerp: 𝑬k = 𝟏 𝟐 ∙ 𝒎 ∙ 𝒗^𝟐 In deze formule is 𝐸k de kinetische energie (in J), 𝑚 de massa (in kg) en 𝑣 de snelheid (in m/s) van het voorwerp

E1. Industriële processen

E2. Groene chemie

E3. Energieomzettingen