Scheikunde

1. Milieueffectrapportage

Gegeven door:
Lucas Mensink
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip voor scheikunde bespreken we de effecten van productieprocessen op de gezondheid en het milieu. We behandelen dit aan de hand van drie hoofdonderwerpen. Als eerste leggen we je uit wat een milieueffectrapportage is. Vervolgens bespreken we waar je rekening mee moet houden, bijvoorbeeld het transport. We sluiten af met een uitleg over de warmtekracht-koppeling. Je kunt deze video gebruiken als onderdeel van je examentraining, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen!

Er zijn nog geen begrippen voor deze video.
F1: Chemie van het leven

F2: Milieueffecten

F3. Energie en Industrie