Wiskunde A

1. Wiskundige bewerkingen

Gegeven door:
Menno Lagerwey
Beschrijving Begrippen

In deze video gaan we het hebben over wiskundige bewerkingen. Wat zijn wiskundige bewerkingen en hoe voer je deze uit? Menno Lagerwey geeft antwoord op deze vragen en zal het ook hebben over voorrangsregels binnen deze bewerkingen. Verder komen ook de verhoudingen en het afronden aan bod. Je kunt deze uitleg gebruiken om je voor te bereiden op het wiskunde A examen en/of andere toetsen!

Decimalen

Cijfers achter de komma

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

Macht

Machten worden gebruikt om sommen of formules korter op te schrijven. Je schrijft een macht schuinboven het grondgetal. In een som '3 tot de macht 2' is dat bijvoorbeeld hetzelfde als 3x3 = 9

Quotiënt

Het resultaat van een deling

Rekenvolgorde

Regels die ervoor zorgen dat een som door iedereen op dezelfde en juiste manier wordt berekend

Verhouding

Een verband tussen verschillende grootheden, die vaak in de vorm van een breuk wordt geschreven

Verhoudingstabel

Een hulpmiddel dat je kunt gebruiken bij het rekenen met verhoudingen

Voorrangsregels

1. Haakjes wegwerken 2. machten en wortels 3. delen en vermenigvuldigen 4. optellen en aftrekken

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

A1. Wiskundige vaardigheden