Wiskunde A

4. Permutaties

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen

In deze video behandelen we alles wat je voor je eindexamen moet weten over permutaties. We behandelen in deze video als eerste wat een permutatie is, daarna wanneer we permutaties moeten gebruiken en tenslotte hoe we de hoeveelheid permutaties kunnen berekenen. Gebruik deze video om te leren voor je examens of natuurlijk gewoon voor je normale toetsen.

Permutatie

één van de rangschikkingen van een hoeveelheid elementen

B1. Algebra

B2. Telproblemen