Wiskunde A

3. Standaardfuncties

Gegeven door:
Jilles Douze
Beschrijving Begrippen
Richtingscoëfficiënt

De verandering in y, als x één eenheid toeneemd.

Grondtal

Het getal dat met x tot de macht wordt verheven in een exponentiële functie

Evenwichtsstand

De stand die in een periodieke grafiek het gemiddelde aangeeft

Amplitude

De grootste afwijking ten opzichte van de evenwichtsstand

Periode

De grootte van het kleinste interval waarover de functiewaarden zich herhalen

C1. Standaardfuncties

C2. Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden