Wiskunde A

4. Machtsfuncties

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde A bespreken we allerlei verschillende machtsfuncties. We bespreken machtsfuncties met hele, gebroken en negatieve machten. We sluiten af met het bespreken van een oefenopgave. Je kunt deze kennisclip goed gebruiken als voorbereiding op je eindexamen, of natuurlijk om te leren voor andere toetsen.

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Gebroken exponent

Een macht waarvan de exponent een breuk is

Grondtal

Het getal waarop een berekening gebaseerd is. In een machtsverheffing van 2 tot de macht 5 (2^5) is 2 het grondtal

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

Oppervlakte

Een maat om de grootte van een tweedimensionaal object aan te geven. De standaardmaat is vierkante meter (m2)

Parabool

Een visuele weergave van een formule met een kwadratische vergelijking. Er zijn bergparabolen en dalparabolen

Wortel

Het tegenovergestelde van een kwadraat: bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kunt vermenigvuldigen om de uitkomst te krijgen. Je gebruikt het volgende symbool: √

C1. Standaardfuncties

C2. Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden