C2. Functies, grafieken, vergelijkingen en ongelijkheden

Thumbnail
1. Lineaire functies
Thumbnail
2. Exponentiële functies
Thumbnail
3. Logaritmische schaalverdeling
Thumbnail
4. Formules met logaritmen
Thumbnail
5. Gebroken functies
Thumbnail
6. Transformaties
Thumbnail
7. Lineair inter- en extrapoleren
Thumbnail
8. Evenredigheidsverbanden


Ga met een goed gevoel het vwo examen in door te leren met onze uitlegvideo's voor wiskunde A!