Wiskunde A

2. Differentiequotiënt

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video voor wiskunde A wordt het wiskundige concept differentiequotiënt behandeld. Dit klinkt heel ingewikkeld, maar komt simpelweg neer op de gemiddelde verandering. Onze docent begint met het de theorie visueel maken met een voorbeeld. Vervolgens wordt het berekenen van de differentiequotiënt op basis van een functie uitgelegd. Alle stappen op de grafische rekenmachine worden uitgebreid doorgenomen zodat je makkelijk door de opgaven heen komt. De kennisclip sluit af met een samenvatting van de behandelde stof. Je kunt deze uitleg gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen en/of andere toetsen.

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Differentie

Verschil

Differentiequotiënt

De verhouding van de verandering van de ene grootheid ten opzichte van de verandering van een andere grootheid. Je gebruik het differentiequotiënt om de afgeleide van een functie te definiëren

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Interval

Een aaneengesloten reeks getallen

Quotiënt

Het resultaat van een deling

Richtingscoëfficiënt

Een waarde die de toename of afname per x aangeeft. Bij een afname is de richtingscoëfficiënt negatief, en hoe groter de richtingscoëfficiënt is, hoe steiler de lijn wordt. Een richtingscoëfficiënt is hetzelfde als het hellingsgetal

D1. Rijen

D2. Helling & afgeleide

D3. Afgeleide