Wiskunde A

1. Afgeleide, somregel, verschilregel

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze wiskunde A uitlegvideo gaan we afgeleide, somregel en verschilregel bespreken. Er wordt uitgelegd wat dit precies inhoudt en wat hierbij komt kijken. Aan de hand van voorbeelden en formules wordt uitgelegd hoe je afgeleide bepaald en hoe je functies differentieert. Je kunt deze video gebruiken om je goed voor te bereiden op het eindexamen en/of andere toetsen!

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen. De afgeleide van een functie geeft bijvoorbeeld aan hoe steil een functie is

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Somregel

Een formule om de afgeleide van een som van functies te bepalen. Een voorbeeld is dat je de somregel kunt toepassen om te achterhalen op hoeveel manieren je een bepaalde handeling kunt uitvoeren

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

D1. Rijen

D2. Helling & afgeleide

D3. Afgeleide