Wiskunde A

3. Kettingregel

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze wiskunde A uitlegvideo gaan we de kettingregel behandelen. Hierbij staat alles in het teken van de term: differentiëren. Aan de hand van verschillende formules zullen we dit samen doen. Je kunt deze kennisclip gebruiken als onderdeel van je examentraining of om te leren voor andere toetsen!

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

Exponent

Het aantal keren dat het grondtal in een machtsverheffing met zichzelf vermenigvuldigd wordt om een resultaat te krijgen

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Kettingregel

Een formule die je gebruikt om de afgeleide van een functie te vinden die eigenlijk uit twee functies bestaat (een samengestelde functie)

Variabele

Een grootheid die steeds een andere waarde kan hebben

D1. Rijen

D2. Helling & afgeleide

D3. Afgeleide