Wiskunde A

5. Afgeleide van exponentiële en logaritmische functies

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze uitlegvideo voor wiskunde A gaan we het hebben over afgeleide van exponentiële en logaritmische functies. Onze docent zal je alles vertellen over exponentiële functies, logaritmische functies en kort over de voorkennis. Door te leren met deze video, waarin we verschillende voorbeelden geven, ben jij straks helemaal klaar voor dit onderwerp! Veel succes!

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen

Differentiëren

Het bepalen van de afgeleide van een gegeven functie

Exponentieel verband

Je spreekt van een exponentieel verband als een hoeveelheid per tijdseenheid met hetzelfde getal (de groeifactor) wordt vermenigvuldigd. De standaardformule is n = b*g^t

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Logaritme

De exponent waartoe een grondgetal verheven moet worden om het eerste getal als resultaat te krijgen

D1. Rijen

D2. Helling & afgeleide

D3. Afgeleide