Wiskunde A

6. Extreme waarden met de afgeleide

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze video met uitleg voor wiskunde A bespreken we hoe we de extreme waarden van een functie kunnen berekenen aan de hand van de afgeleide. We doen dit aan de hand van een aantal voorbeelden. We nemen dus de afgeleide van een paar functies, stellen die gelijk aan nul en lossen het op voor x, om zo de maxima en minima te vinden. Ook zullen we de grafieken grafisch in beeld brengen, om duidelijk te visualiseren wat er gebeurt. 

Algebraïsch rekenen

Iets uitrekenen zonder een rekenmachine te gebruiken. Je moet hierbij alle tussenstappen opschrijven

Exact oplossen

Een som beantwoorden zonder af te ronden of een rekenmachine te gebruiken

Extreme waarden

De maxima en de minima van een functie. Boven en onder deze waarden komt niets uit

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Kwadraat

Een benaming voor de tweede macht van een getal, wat je krijgt door een getal met zichzelf te vermenigvuldigen

D1. Rijen

D2. Helling & afgeleide

D3. Afgeleide