Wiskunde B

3. Grafiek van een inverse functie tekenen

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

In deze kennisclip voor wiskunde B gaan we kijken naar inverse functies en hoe we hierbij een grafiek kunnen tekenen. We bespreken ook wanneer een functie inverteerbaar is. Gebruik deze uitleg om je goed voor te bereiden op het eindexamen en/of andere toetsen!

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Domein

Alle x-waarden waarvoor een functie bestaat. Het domein gaat over de x-as

Functie

Een regel die een relatie weergeeft tussen twee verschillende elementen (getallen)

Inverse functies

Een functie die een andere functie omkeert en dus het omgekeerde doet van de originele functie

Parabool

Een visuele weergave van een formule met een kwadratische vergelijking. Er zijn bergparabolen en dalparabolen

Snijpunt

Het punt waarop twee of meer lijnen elkaar kruisen

B1. Formules en functies

B2: Standaardfuncties

B3. Functies en grafieken

B4. Inverse functies

B5. Vergelijkingen en ongelijkheden

B6. Asymptoten en limietgedrag van functies