Wiskunde B

1. Eenheidscirkel

Gegeven door:
Nick Gerdes
Beschrijving Begrippen

Welkom bij deze kennisclip voor wiskunde B! In deze video zal de docent het hebben over de eenheidscirkel. We zullen het hebben over de definitie van de eenheidscirkel, wat je met de eenheidscirkel kan, hoe je waarden kan vinden en nog veel meer. Heel veel kijkplezier en succes met de voorbereidingen op het eindexamen of SE's!

Afgeleide

Een maat voor verandering van de functie ten opzichte van verandering van de variabelen. De afgeleide van een functie kan bijvoorbeeld aangeven hoe steil een functie is

Breuk

Een onuitgewerkte deling van een getal (de teller) door een ander getal (de noemer)

Coördinaat

Een getal dat gebruikt wordt om de plaats van een punt in de grafiek aan te geven

Cosinus

De verhouding van de aanliggende zijde en de schuine zijde

Eenheidscirkel

Een cirkel met als middelpunt 0,0 en een straal van r=1

Goniometrie

Een tak van de wiskunde die zich bezighoudt met driehoeken. Goniometrische functies zijn o.a. sinus, cosinus en tangens

Herleiden

Iets korter schrijven. Dit betekent meestal dat je haakjes wegwerkt, variabelen met elkaar vermenigvuldigt als dat kan, factoren wegdeelt en wortels vereenvoudigt

Pi

Een symbool, genoteerd als π, dat in wiskunde en de meetkunde gebruikt wordt. De waarde wordt vaak afgekort tot 3,14

Radiaal

De SI-eenheid voor hoek. Een radiaal is de grootte van een middelpuntshoek van een cirkel, waarvan de lengte van de boog gelijk is aan de lengte van de straal

Sinus

De verhouding van de overstaande zijde en de schuine zijde

Tanges

De verhouding van de overstaande en de aanliggende zijde

D1: Goniometrische functies