Economie

2. Producentengedrag monopolie

Gegeven door:
Henk de Beuker
Beschrijving Begrippen

Deze video gaat over het producentengedrag bij een monopolie. We kijken naar de doelstellingen die een monopolie kan hebben en hoe de situatie anders is dan bij volkomen concurrentie omdat monopolisten zelf de prijs kunnen zetten.

Marktprijs

De prijs die tot stand komt door vraag en aanbod

Marginale kosten

De extra kosten van bij de productie van een extra product

Gemiddelde opbrengsten

De totale opbrengsten gedeeld door het aantal producten

Break-even

De opbrengsten zijn gelijk aan de kosten

A1: Marktvraag

A2: Marktaanbod

A3: Marktmechanisme

A4: Marktstructuur

A5: Kostenstructuur en opbrengsten

A6: Consumentengedrag

A7: Producentengedrag

A8: Marktfalen, overheidsingrijpen en welvaart

A9. Arbeidsmarkt

Deze video gaat over het producentengedrag bij een monopolie. We kijken naar de doelstellingen die een monopolie kan hebben en hoe de situatie anders is dan bij volkomen concurrentie omdat monopolisten zelf de prijs kunnen zetten.